Forvaltningsområder i Fiskeland

Forvaltningsområdene er organiserte grunneiere og fiskerettshavere som forvalter fisket. I et forvaltningsområdet inngår ofte flere sjøer eller større strekninger i elver som du kan fiske med ett felles fiskekort! Hvilke sjøer/elvestrekninger som inngår og bestemmelser som gjelder får du vite når du kjøper fiskekort. Er du usikker, sjekk opp hva som gjelder før du begynner å fiske.  

Forvaltningsområdene jobber helt ideelt med fisket og målet er at du som sportsfisker i vårt område skal få et så bra og økologisk holdbart fiske som mulig. De pengene som kommer inn på fiskekortsalget brukes til å forbedre fisket på forskjellige måter. Brygger, fiskeutsettinger, forbedringer av gyteområder, båtramper, kart og tillsyn er også eksempler på hva oengene brukes til. Tiltak som på sikt gagner deg som kommer hit og fisker!

 

Mer informasjon om våre forvaltningsområder finner du her i menyen! 

Velkommen!