Svärdlång FVO

Sjön Svärdlång är mycket speciell med sin långsmala form från norr till söder. Fisket är mycket bra på abborre och gädda. Klart vatten och vindskyddade vikar. Sjön har typisk vildmarkskaraktär. Mer info på "fiskevatten".

FVO omfattar sjön Svärdlång. Areal: 491,9 ha.

 

Kontaktperson
Klas Leander; Svarttjärn, 0706-51 81 30
e-post klas.leander@telia.com

 

Fiskekortsförsäljare
Turistbyrån, Bengtsfors, tel. 0531-52 63 55

 

Priser
Dagkort 50:-
veckokort 100:-
årskort 200:-
skolklass 200:-/vecka.

 

Fiskearter
Abborre, braxen, gädda, lake, mört, sik, siklöja, ål och öring.

Fiskeregler: