Södra Lelång FVO

Hela sjön är ca 5000 ha stor men denna information gäller för
södra halvan av sjön. D.v.s den delen som ligger i Dalsland
och som ingår i Södra Lelångs FVO. (I norra delen av sjön gäller särskilt fiskekort och andra regler)

I Lelång finns Lax, öring och sparsamt med röding. Gädda och abborre är annars de huvudsakliga arterna för sportfiske i sjön.

Fiskekort
För att fiska här måste du ha ett giltigt fiskekort. Fiskekort kan du köpa på flera platser runt sjön.
Shell Bensinstation i Bengtsfors
Bengtsfors Turistbyrå
Lanthandeln i Gustavsfors m.fl. Om du tänker trollingfiska behöver alla i båten ha ett trollingkort.

Dagkort, spöfiske: 50 kr
Veckokort, spöfiske: 100 kr
Årskort, spöfiske: 200 kr
OBS! Barn/ungdom upp till och med 16 år fiskar gratis!

Fiskeregler
Vill du spinnfiska behöver du ett vanligt fiskekort. Om du vill trollingfiska behöver varje fiskande ett trollingkort. För varje trollingkort får max 4 spön användas. T.ex. om ni är två i båten som har var sitt trollingkort kan max 8 spön användas samtidigt. Trollingkortet gäller också för fiske med djupriggar och sidoparanvaner. Max 8 spön får användas per båt.

Minimimått lax, öring och röding: 60 cm
Om lax, öring eller röding fångas som är kortare än 60 cm måste de omedelbart återutsättas i sjön så fort och så skonsamt som möjligt, helst utan fotografering.

Sjösättningsramper
Det finns fyra bra sjösättningsramper runt södra delen av sjön. De ligger vid Turistbyrån i Bengtsfors, Torrskogs Brygga, Gustavsfors Gästhamn och vid Greaströmmen.

Kontaktperson:
Ingemar Dalsvall (Ordf)
Herrenäs Södra Pl. 6068
666 91 BENGTSFORS
Tel 0531-23072