Laxsjöns FVO

En gädda på 112 cm från Laxsjön

Laxsjön - en fiskrik sjö med många möjligheter!

Få vatten kan tävla med Laxsjön när det gäller fisktillgång. Särskilt när det gäller stor gädda och grov abborre har Laxsjön utmärkt sig i tidningarnas rekordtabeller. I Laxsjön finns även en gammal storväxt öringstam. Ett antal rejäla öringar mellan tre och sex kilo fångas varje år. Stenebyälven som har sitt utlopp vid sjöns västsida har i alla tider spelat en viktig roll som lekälv för sjöns öringbestånd. I fiskevårdsområdet ingår även den nerströms belägna Långbrohöljen med den vackra Långbroströmmen mellan.

 

Fiskekortspriser
Dagkort: 20 kr
Veckokort: 40 kr
Årskort: 80 kr
Familjekort: 80 kr
Familjekort / År: 80 kr

 

Priser Trollingkort
Dagkort 100 kr
Årskort 500 kr
Max antal spön: 4 spön/trollingkort
Alla i båten måste ha giltigt fiskekort

 

Försäljningsställen
Turistbyrån Bengtsfors
Laxsjöns Friluftsgård
Q8 Bensin, Billingsfors
Texaco, Dals Långed
Anton Olssons Järn, Dals långed
Kiosken, Dals Långed

 

Fiskeregler
* Fiskekortet ska vara ifyllt med namn och det ska bäras synligt. Fiskekortet får ej överlåtas.
* Max antal öringar per dag: 3
* Minimimått öring: 40 cm
* Öringen i Laxsjön är fredad under tiden: 1/10 - 31/12
* Ryckfiske är förbjudet liksom ståndfiske.
* Odlad mark får ej beträdas liksom tomtmark eller annat inhägnat område, industrimark o. dyl.
* Fisketillsyningsmännen är försedda med särskilt märke och det föreligger skyldighet att visa upp fiskekort, legitimation, redskap, väskor eller fångst på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och överträdelse beivras.
* Ungdomar under 16 år fiskar gratis men under gällande regler.

 

Kontaktpersoner
Lars-Inge Johansson Billingsfors 0531-305 82
Lars-Erik Magnusson Dals Långed 0531-409 33
Karl-Erik Andreasson Skåpafors 0531-432 51
Kent Karlsson Billingsfors 0531-306 29
Bengt Emanuelsson Skåpafors 0531-424 17

Föreningen Laxsjöns Sportfiskare hälsar Dig välkommen till Laxsjöns Fiskevatten!