Kesnacksälvens FVO

Ramsbytjärn är en av Kesnacksälvens sjöar och som är en perfekt sjö för mete.

Kesnacksälvens FVO är ett stort FVO som omfattar: Båtviken och Gummenäsviken (i Lelång), Ramsbytjärn, Rimtjärn, Skriktjärn, Dammtjärn, Motjärn, Kisslebergstjärn, Rötjärn, Bottensjön, Snaggenässjön, Långtjärn, Svarttjärn, Hammartjärn, Abborrtjärn, Lysetjärn och Örletjärn samt vissa mindre biflöden till dessa vatten. Här finns möjligheten att upptäcka många fina platser med spöt ihand. Mer info på "Fiskevatten".

 

Areal: 632,5 ha.

 

Kontaktpersoner
Börje Bryntesson, Bengtsfors, tel. 0531-250 34
Bele Fredriksson, Bengtsfors, tel. 0531-250 74
Ingemar Dalsvall, Bengtsfors, tel. 0531-230 72

 

Fiskekortförsäljare
Turistbyrån, Bengtsfors, tel. 0531-52 63 55
Börje Bryntesson tel. 0531-250 34
Bele Fredriksson tel. 0531-250 74
Ingemar Dalsvall tel. 0531-230 72
Bertil Emanuelsson tel. 0531-250 56.

 

Priser
Dagkort 50:-
Veckokort 100:-
Årskort 200:-
Familjekort 250:-
Till familj räknas barn under 16 år.
Trollingkort 100:-/sjö och dag

 

Fiskarter
Abborre, gädda, mört, sparsamt med öring, lake, sik, siklöja, ål, löja, braxen, sutare, sarv, ruda och siklöja.
Fiskeregler: