Fillingsjön FVO

stor abborre i Fillingsjön!

Fillingsjön - ett spännande område med många mindre skogssjöar och vattendrag. Ett område för både fiskande "naturälskare och upptäckare". Fillingsjön FVO omfattar Fillingsjön, Årbolsälven, Gottarsbyälven, Håltjärn, Långetjärnet, Rönningtjärn, Skiljetjärnet, Dåverudstjärn, Dåverudsälven, Höljen, Holtaneälven, Väntjärn, Sinsterudstjärnet, Rösetjärn, Slängomtjärn, Orsbytjärn, Abborretjärn och Skiljetjärn med bäckar. Mer info under "fiskevatten".

 

Kontaktpersoner
Erik Sandberg, Hökhult, Bengtsfors, tel. 0531-230 32
Kenneth Martinsson, Bengtsfors, tel. 0531-100 06, 321 60.

 

Fiskekortsförsäljare
Turistbyrån, Bengtsfors, tel. 0531-52 63 55
Dalslands Camping & Kanotcentral tel. 0531-100 60
Axel P., tel. 0531-615 30
SE Skogstjänst & Foder tel. 0531-619 84.

 

Fiskekort / Priser:
Dagkort 50:-
veckokort 100:-
årskort 200:-
familjekort 200:-

 

Fiskarter
Abborre, gädda, sutare, braxen, mört, löja, ål, lake, nors och öring.

 

Fiskeregler
Allmänna regler. Ungdomar under 16 år fiskar gratis men under gällande regler. Fiske efter öring förbjudet 15/9-28/2. Fiske får ej bedrivas i fiskevårdområdets åar och bäckar. Minimått på öring 30 cm. OBS! Ny båtramp vid Sandviken, Fillingesjön.