Fiskevårdsområden i Fiskeland

Fiskevårdsområdena (FVO) är organiserade mark- och fiskerättsägare som förvaltar fisket. I ett FVO ingår ofta flera sjöar som du kan fiska i när du löst fiskekort! Vilka sjöar och vilka bestämmelser som gäller får du reda på när du köper fiskekort. Är du osäker så ta reda på vad som gäller innan fisket.

 

Fiskevårdsområdena jobbar helt ideellt med fisket och målet är att du som sportfiskar i vårt område ska få ett så bra och ekologiskt hållbart fiske som möjligt. De pengar som kommer in på försäljning av fiskekort används till att förbättra fisket på olika sätt. Bryggor, fiskutsättningar (lax o öring), förbättringar av lekområden, sjösättningsramper, kartor och tillsyn är också exempel på vad pengarna används till. Åtgärder som på sikt gynnar dig som kommer hit och fiskar!

 

Mer information kring våra FVO och fisket finner du här i menyn!

Välkommen!