Köp fiskekort före du fiskar!

För att få fiska i Fiskelands sjöar krävs att du har ett giltigt fiskekort!

I alla vattendrag som är upplåtna för sportfiske krävs att man köper ett fiskekort. Endast i Vänern råder undantag än så länge. Där är fisket fritt med spö om man håller sig till allmänna bestämmelserna.

 

I Fiskelandsområdet är alla vatten mestadels ägda av privata skogsägare och delvis skogsbolag. Sjöarna är sedan organiserade i Fiskevårdsområden som bestämmer regler, fiskekortspriser, fredningstider m.m. Intäkterna från fiskekorten går till fiskevårdsområdena som förvaltar våra fiskevatten så att vi som sportfiskar ska få ett så bra fiske som möjligt! Sjösättningsramper, bryggor, fiskutsättningar och förbättringar av lekområden är typiska exempel på åtgärder som pengarna används till. Intäkterna för fiskekorten blir därför en "investering" för framtida fiske!

 

OBS! Det finns också sjöar i Fiskelandsområdet som inte ingår i några Fiskevårdsområden och där det inte går att köpa fiskekort men det betyder inte att man kan fiska fritt där. De sjöarna är privata och där gäller förbjudet fiske.

 

Du kan köpa ditt fiskekort för olika tidsperioder för olika vatten. Dygnskort, veckokort eller årskort är vanligast. Ibland finns även månadskort och familjekort att välja på. I vissa större sjöar finns även "trollingkort". Alltså ett fiskekort för dig som vill trollingfiska med lite mer utrustning och fler beten. Kolla därför upp vad som gäller för den sjö du vill fiska i. Tag med fiskekortet under fisketuren så att du kan visa upp kortet om någon kontrollant vill titta på det!

 

Du kan köpa fiskekort på turistbyråerna, bensinstationer, hotell, campingar, sportfiskebutiker m.m. Mer info om det finner du på respektive fiskevatten!

Som besökare i området hoppas vi att du löser fiskekort och respekterar våra regler. Välkomna!