Harr

Harr finns i älven Glomma, och är en laxfisk som lever i strömmande vatten. Normalt blir harren uppemot 1 kilo, men större exemplar har fångats i Fiskeland. Harren fiskas bäst med fluga, mask eller små skeddrag eller spinnare. Harren bjuder på fin fight med lättare utrustning och är en populär sportfisk!