Gädda

Vår största sötvattenlevande rovfisk. En glupsk allätare som är en spännande fisk att ta på spöt. Storleken ligger normalt kring ett par kilo men varje år fångas gäddor i området uppemot 13-15 kg !

 

Gäddan finns precis som abborren nästan i samtliga sjöar och vattendrag. Ett ökat intresse för gäddfiske har konstaterats under de senare åren.