Den milda hösten ger bra abborrefiske!

Den varma hösten skapar bra förutsättningar för abborrefiske!

På Vänern har abborrefisket varit magiskt de senaste veckorna!

/ Tommy N.